U.S. Geological Survey Catalog http://stellwagen.er.usgs.gov/thredds/catalog/TSdata/MOBILE_BAY/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  MOBILE_BAY   --
         3501-a.cdf 1.126 Mbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3501-q.cdf 1.894 Mbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3501-q1h.cdf 94.29 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3502-a.cdf 1.609 Mbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3502-a1h.cdf 77.42 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3502tct-a.cdf 1.472 Mbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3502tct-a1h.cdf 94.25 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3651-q.cdf 885.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3651-q1h.cdf 43.46 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3651t-a.cdf 332.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3651t-a1h.cdf 22.10 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3652sc-a.cdf 388.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3652sc-a1h.cdf 50.59 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3653-a.cdf 66.76 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3653-a1h.cdf 5.448 Kbytes 2014-12-02T20:55:05Z
         3761-a.cdf 1.012 Mbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3761-a1h.cdf 51.42 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3762sc-a.cdf 338.6 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3762sc-a1h.cdf 44.18 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763-a.cdf 1.063 Mbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763-a1h.cdf 53.92 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763att-a.cdf 709.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763att-a1h.cdf 46.34 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763cst-a.cdf 709.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3763cst-a1h.cdf 38.73 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3802-a.cdf 868.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3802-a1h.cdf 56.46 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3802sc-a.cdf 337.6 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3802sc-a1h.cdf 44.06 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803-a.cdf 1.114 Mbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803-a1h.cdf 56.41 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803att-a.cdf 743.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803att-a1h.cdf 48.44 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803cs-a.cdf 495.9 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3803cs-a1h.cdf 32.56 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821a1-a.cdf 168.4 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821a2-a.cdf 150.7 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821b1-a.cdf 12.90 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821b2-a.cdf 22.63 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821c1-a.cdf 136.9 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821c2-a.cdf 615.3 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821d1-q.cdf 462.8 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821p-a.cdf 440.9 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821tct-a.cdf 1.321 Mbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821vb1-a.cdf 14.30 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3821vb2-a.cdf 24.98 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3851-a.cdf 1.031 Mbytes 2018-11-02T14:42:53.841Z
         3851-a1h.cdf 66.48 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3851sc-a.cdf 389.3 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3851sc-a1h.cdf 66.65 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3851t-a.cdf 600.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3851t-a1h.cdf 38.85 Kbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3852-a.cdf 1.794 Mbytes 2014-12-02T20:55:06Z
         3852-a1h.cdf 89.42 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3852att-a.cdf 997.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3852att-a1h.cdf 64.06 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3852cs-a.cdf 797.8 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3852cs-a1h.cdf 51.42 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881a1-a.cdf 631.3 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881a2-a.cdf 300.7 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881b2-a.cdf 532.1 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881chek.cdf 1.296 Mbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881p-a.cdf 281.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881p-a1h.cdf 24.94 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881tct-a.cdf 1.052 Mbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3881var.cdf 1.296 Mbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3911-a.cdf 632.7 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3911sc-a.cdf 221.3 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3912-a.cdf 161.4 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3912att-a.cdf 382.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3912cs-a.cdf 127.9 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3912t-a.cdf 338.9 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921chek.cdf 702.4 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921p-a.cdf 156.4 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921tct-a.cdf 507.1 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921tsa-a.cdf 47.53 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921tsb-a.cdf 63.98 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921tsc-a.cdf 36.52 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921v1-q.cdf 273.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921v2-a.cdf 273.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3921var.cdf 702.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931att-a.cdf 193.2 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931att-a1h.cdf 18.38 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931cst-a.cdf 257.3 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931cst-a1h.cdf 24.14 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931p-a.cdf 160.8 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3931p-a1h.cdf 12.27 Kbytes 2018-11-02T14:42:53.841Z
         3941chek.cdf 2.792 Mbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3941cst-a.cdf 478.6 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3941p-a.cdf 621.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:07Z
         3941sc-a.cdf 347.5 Kbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3941sc-a1h.cdf 88.49 Kbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3941tct-a.cdf 1.706 Mbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3941v1-q.cdf 982.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3941v2-a.cdf 982.0 Kbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3941var.cdf 2.792 Mbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3951p-a.cdf 633.6 Kbytes 2014-12-02T20:55:08Z
         3951tct-a.cdf 1.899 Mbytes 2014-12-02T20:55:08Z

Coastal and Marine Geology THREDDS Server at U.S. Geological Survey Oceanographic Time-Series Data see Info
Documentation